دکمه ها

[vc_row css=”.vc_custom_1487832271377{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” el_class=”txt-button”][vc_column]

مینی دکمه

[vc_row_inner css=”.vc_custom_1481521514353{padding-top: 15px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332114144{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801782938{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”مینی دکمه” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” shape=”square” size=”xs” align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-home” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332145871{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801775483{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”مینی دکمه” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” size=”xs” align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-cloud-download” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332152218{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801754599{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”مینی دکمه” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” shape=”round” size=”xs” align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-power-off” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487832277496{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” el_class=”txt-button”][vc_column]

دکمه کوچک

[vc_row_inner css=”.vc_custom_1481521519477{padding-top: 15px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332159338{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801812964{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”دکمه کوچک” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” shape=”square” size=”sm” align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-home” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332188212{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801804181{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”دکمه کوچک” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” size=”sm” align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-home” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332172613{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801793882{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”دکمه کوچک” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” shape=”round” size=”sm” align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-home” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487832282408{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” el_class=”txt-button”][vc_column]

دکمه متوسط

[vc_row_inner css=”.vc_custom_1481521519477{padding-top: 15px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332179097{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801835297{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”دکمه متوسط” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” shape=”square” i_icon_fontawesome=”fa fa-home” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332183925{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801828134{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”دکمه متوسط” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” i_icon_fontawesome=”fa fa-question-circle” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332193762{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801820647{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”دکمه متوسط” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” shape=”round” i_icon_fontawesome=”fa fa-paper-plane” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487832287820{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” el_class=”txt-button”][vc_column]

دکمه بزرگ

[vc_row_inner css=”.vc_custom_1481521523715{padding-top: 15px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332210902{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801858730{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”دکمه بزرگ” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” shape=”square” size=”lg” i_icon_fontawesome=”fa fa-home” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332205493{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801851263{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”دکمه بزرگ” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” size=”lg” i_icon_fontawesome=”fa fa-thumbs-o-up” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487332199259{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567801843462{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/vc_column_text][vc_btn title=”دکمه بزرگ” style=”custom” custom_background=”#000000″ custom_text=”#ffffff” shape=”round” size=”lg” i_icon_fontawesome=”fa fa-hand-o-right” add_icon=”true” custom_onclick=”true” custom_onclick_code=”#”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

X